Tónování autoskel

Údržba autofólií

Okna s instalovanou autofólií se ošetřují jako běžná skla běžnými čistícími prostředky.

Používejte měkký, čistý hadr, měkký papír typu ubrousku nebo syntetický materiál.

Fólii nečistit agresivními látkami a čistidly obsahujícími čpavek.

ukázky našich prací