Tónování autoskel

Často kladené otázky

Můžou se po aplikaci autofólií stahovat okna?

Po tónování skel se nesmí tónovaná skla stahovat dle teploty a ročního období po dobu 2-5 dnů. Tím se zajistí dokonalé přilnutí autofólie na sklo a nebudou mezi sklem a fólií nežádoucí bublinky

Můžu po aplikaci autofólií vyhřívat zadní sklo?

Vyhřívaní zadního skla se muže použit po 7 dnech.

Jak ošetřovat okna po aplikaci autofólií?

Okna s instalovanou autofólií se ošetřují jako běžná skla běžnými čistícími prostředky. Používejte měkký, čistý hadr, měkký papír typu ubrousku nebo syntetický materiál.

Jak dlouho trvá aplikace autofólií?

Aplikace autofólií trvá dle obtížnosti automobilu maximálně 6 hodin.

Demontují se okna nebo čalounění na aplikaci autofólií?

Aplikace autofólií se provádí bez demontáže jediného šroubku a čalounění.

Jsou autofólie homologované na provoz na pozemních komunikacích v ČR a EU?

Všechny zkoušené fólie SunTek prošly zkušebnou silničních vozidel, vyhovují pro rozlišení dopravní signalizace a jsou určeny na přední boční, zadní boční a zadní skla automobilů. Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70 %.

Dostanu osvědčení a homologační štítky pro provoz na pozemích komunikacích v ČR a EU?

Ano, každé autosklo Vašeho vozidla s nainstalovaným filmem musíme opatřit správně nalepenými homologačními štítky, které jsou nedílnou součástí shora uvedených dokumentů. Toto všechno je nutné jako doklad legálnosti instalace filmu SunTek při případných technických a silničních kontrolách, nebo při výjezdu do zahraničí. Tyto dokumenty musí být v tuzemsku i v zahraničí respektovány.

ukázky našich prací